Outsourcing

Způsob jakým snížit vaše náklady na IT.

Kompletní správa IT prostředí včetně dodávek hardware i software. Jsme schopni zajistit veškeré záležitosti týkající se počítačových sítí, serverů, software, koncových stanic i kamerových systémů.

Umíme spolupracovat i s Vaším interním IT oddělením. Můžeme nahradit výpadky personálního obsazení.

Nabídkové řešení nových instalací. Pomoc s realizací nebo převzetí větších projektů.

Konzultace a návrhy nových sítí. Optimalizace stávajících podnikových sítí.

V případě zájmu o naše služby provedeme zdarma prvotní analýzu sítě a navrhneme optimální rozsah spolupráce.

Vyhodnotíme slabá místa a navrhneme řešení dle Vašich potřeb a možností.